Naše produkty

Ponal Express

Rýchle disperzné lepidlo na povrchové lepenie za tepla aj za studena.

Použitie

  • rýchle montážne lepenie kolíkov, lamiel, čapov, rámčekov
  • lepenie škár (preglejky z masívneho dreva a škárové dosky)
  • lepenie dýhových hrán z umelej hmoty okrem PVC, ABS a na rube neošetrených, príp. neobrúsených polyesterových hrán
  • lepenie plôch, napr. lepenie dosiek HPL

Druh materiálu

Biele lepidlo na báze polyvinylacetátu.

Špeciálne charakteristiky

  • krátka doba vytvrdnutia
  • veľká stabilita pri vyšších teplotách

Technické údaje

Hodnota pH: cca 7
Lepená škára: Elastická, šetriaca náradie, odolná proti starnutiu
Pevnosť lepenia: Lepená škára Ponal je odolná proti krátkodobému pôsobeniu vody a spĺňa podmienky podľa EN 204 (pôvodne DIN 68602 skupiny zaťaženia D1 a D2). Hranica pevnosti lepenej škáry je všeobecne vyššia ako hranica pevnosti dreva. Lepená škára Ponal odoláva tepelnému zaťaženiu cca +70°C, krátkodobo dokonca + 95°C, takže je možné predíhovanie.
Hustota (merná hmotnosť): cca 1,1 g/cm3
Teplota spracovania: Nie pod +5°C. Tento údaj sa vzťahuje nielen na potrebnú teplotu miestnosti, ale predovšetkým na teplotu materiálu, ktorý je potrebné lepiť a samotného lepidla.
Spotreba: 150 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Otvorená doba zostavenia: Pri teplote miestnosti (20°C) max. 8 minút