Naše produkty

Ponal Standard

Univerzálne lepidlo na drevo vrátane tvrdeného dreva

Použitie

  • montážne lepenie (kolík, perodrážka, čap a otvor v dreve)
  • lepenie škár (masívne drevo, preglejky)
  • lepenie plôch, vrstvenej dosky z lisovaných hmôt, lisované drevovláknové dosky apod.

Druh materiálu

Biele lepidlo na báze polyvinylacetátu.

Špeciálne charakteristiky

  • veľká pevnosť pri lepení
  • vhodné na lepenie montážnych spojov a veľkých plôch
  • priehľadný spoj po vytvrdnutí
  • odolný proti vode podľa DIN EN 204/D2

Technické údaje

Zloženie biele disperzné lepidlo zo syntetickej živice na báze PVAc
Hodnota pH: cca 6,5
Merná hmotnosť (špecifická hmotnosť): cca 1,1 g/cm3
Spotreba: cca 150 až 200 g/m2, v závislosti od nasiakavosti podkladu
Pevnosť lepenia: Lepená škára je odolná proti krátkodobému pôsobeniu vody a spĺňa podmienky podľa EN 204, skupina námáhania D1 a D2
D1 = 7 dní uloženia v normálnom klimatickom podnebí, pevnosť spoja za sucha najmenej 10 N/mm2
D2 = 7 dní uloženia v normálnom klimatickom podnebí, 3 hod. uloženia v studenej vode, 7 dní normálne klimatické podnebie, pevnosť spoja pri opätovnom schnutí najmenej 7 N/mm2
Teplota spracovania: +5 až + 30°C, optimálne +20 až + 25°C