Naše produkty

Ponal D4 – Tvrdidlo

Ponal Super 3 + tvrdidlo Ponal D4 je dvojzložkové lepidlo na lepenie podľa DIN EN 204/D4

Použitie

  • montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri, napr. okná, dvere
  • laminovanie okenných rámov
  • veľkoplošné lepenie, napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na parapetoch
  • lepenie škár, napr. kuchynské pracovné dosky, na všetky druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkostným zaťažením

Druh materiálu

izokyanát

Špeciálne charakteristiky

  • vysoká pevnosť spoja
  • trvale odolné proti pôsobeniu vody (D4)
  • tepelná odlnosť podľa Watt 91 > 7 N/mm2
  • po 8 hodinách sa vracia na kvalitu D3
  • takmer neobmedzené využitie, vhodné aj pre náročné druhy drevín
  • tvrdidlo neznehodnocuje výrobok, na ktorý sa aplikuje

Technické údaje

Hodnota PH: cca 3
Pevnosť spoja: spĺňa DIN EN 204/D4
Hustota: cca 1,2 g/cm3
Doba spracovania na kvalitu D4: 8 hodín
Lepený spoj: pružný, šetrný k nástrojom, odoláva starnutiu, priehľadný
Teplota pri spracovaní: viac ako + 5°C (teplota miestnosti, materiálu a lepidla)
Spotreba: cca 150 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: cca 12 min. pri +23°C (pro D3)