Naše produkty

Ponal Super 3

Vodovzdorné disperzné lepidlo

Popis

 • Jednozložkové lepidlo na drevo na lepenie podľa normy DIN EN 204/D3
 • Odolnosť proti teplote - skúška Watt 91> 7 N/mm2
 • dvojzložkové lepidlo na drevo na lepenie podľa normy DIN EN 204/D4 (s tvrdidlom Ponal D4)

Použitie

 • lepenie okenných hranolov, škároviek na použitie v exteriéry
 • lepenie podláh
 • lepenie plôch, napr. lepenie dosiek HPL
 • lepenie škár, napr. pre kuchynské pracovné dosky, ako aj všetky druhy
 • lepenia v interiéroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkosťou

Druh materiálu

Ponal Super 3: biele lepidlo na báze polyvinylacetátu
Tvrdidlo Ponal D4: polyizokyanatan

Špeciálne charakteristiky

 • vysoká pevnosť spoja
 • spoje odolné proti vode
 • vysoká odolnosť proti teplu, skúška Watt 91 > 7 N/mm2
 • priehladný lepený spoj
 • odolnosť proti starnutiu
 • takmer neobmedzené využitie aj pre obtiažne druhy dreva

Technické údaje

Hodnota pH: Cca 3
Lepiaca pevnosť: Ponal Super 3 spĺňa pomienky podľa DIN EN 204, skupina zaťaženia D3. Po pridaní tvrdidla D4 dosiahne zmes požiadavky podľa DIN EN 204/D4.
Hustota (merná hmotnosť): Ponal Super 3: cca 1,1 g/cm3,
Ponal D4: cca 1,2 g/cm3
Doba spracovateľnosti pre kvalitu D4: 8 hodín
Lepená škára: Elastická, šetrí nástroje, odolná proti starnutiu, bezfarebná
Teplota pri spracovania: Nie pod 5°C. Tento údaj sa vzťahuje nielen na potrebnú teplotu v miestnosti, ale predovšetkým na teplotu materiálu, ktorý je potrebné spracovať a samotného lepidla.
Spotreba: Cca 150 g/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: Pri izbovej teplote (+20°C) maximálne 12 minút (lepidlo D3) alebo 10 minút (lepidlo D4)