Naše produkty

Ponal Construct L Speed

Polyuretánové lepidlo - fľaša pre profesionálov

Navrhnuté špeciálne na tvarové a povrchové lepenie, napr. počas výstavby schodísk (točité schodiská a zábradlia). Montážne lepenie, lepenie lepenie dreva, materiálov na báze dreva a savých materiálov navzájom alebo s mnohými kovmi a plastmi.

Druh materiálu

Polyuretán - prepolymér

Špeciálne charakteristiky

  • extrémne vysoká medz pevnosti
  • tepelná stabilita podľa DIN EN 14257 (Watt 91) > 8 N/mm2
  • odolnosť voči vode (podľa DIN EN 204/D4)
  • znížená penivosť
  • transparentný mat
  • dlhý čas spracovania, cca 60 min.
  • bez rozpúšťadiel
  • bez zápachu
  • vynikajúca tekutosť

Technické údaje

Vynikajúce lepenie: polyuretánové lepidlo Ponal Construct L Speed spĺňa podmienky podľa normy DIN EN 204, trieda odolnosti D4
Hustota: cca 1,1 g/cm3
Farba lepeného spoja: transparentná matná
Pracovná teplota: nesmie klesnúť pod 10 °C
Spotreba: približne 160 g/m2 v závislosti od savosti
Čas otvorenia: max. 60 minút