Naše produkty

Ponal Construct PU Express

Polyuretánové lepidlo – kartuša

Použitie

Všetky lepiace operácie vyžadujú vysoký stupeň odolnosti proti teplu, vlhkosti, napríklad:

 • lepenie masívneho dreva
 • zlepovanie dreva a plastu alebo dreva a kovu
 • zlepovanie okenných rámov z dreva
 • lepenie schodov a výplní vonkajších dverí
 • lepenie izolačných materiálov a natrených povrchov
 • suché lepenie parkiet, laminátových podláh a podlahových dosiek (vlysov)
 • lepenie na omietku, sadrokartónové dosky, betón a ďaľšie anorganické podklady

Druh materiálu

Polyuretán

Špeciálne charakteristiky

 • extrémne krátky čas stlačenia (do 9 minút)
 • na montážne a konštrukčné lepenie
 • vysoká pevnosť spoja
 • vodovzdorné, spĺňa normu DIN EN 204/D4
 • tepelná odolnosť podľa Watt 91 > 8 N/mm2
 • perlovo biela farba

Technické údaje

Hustota: približne 1,48 g/cm3
Otvorená doba: 5 minút
Teplota spracovania: nad +5°C
Spotreba: cca. 200 g/m2
Vytvrdnutie: cca. 30 min v závislosti od teploty a vlhkosti podkladu a lepeného materiálu