Naše produkty

Ponal Statik

Dvojzložková PU pena určená na montáž schodov.

Použitie

Lepenie schodov, parapetov, prahov a tiež dverných zárubní pomocou bodového systému.

Špeciálne charakteristiky

  • vynikajúce parametre na lepenie schodov
  • možnosť rezania po 8 min.
  • objemová stálosť
  • vysoká tuhosť vytvrdnutej peny
  • vytvrdnutie pomocou chemickej reakcie (nezávisle od vlhkosti)
  • pochôdzna po cca 20 minútach

Technické údaje

Zloženie: 2K PU pena
Pevnosť v ťahu: cca. 15 N/cm2
Pevnosť v tlaku: cca. 23 N/cm2
Objemová hmotnosť: cca. 65 kg/m3
Výťažnosť z kartuše: cca. 3 l
Objemová stabilita: menšia ako 2 %
Pracovná teplota: +5°C až +30°C (optimálne pri izbovej teplote)
Minimálna teplota podkladu a ovzdušia: +5°C
Záručná doba: 12 mesiacov
Protipožiarna odolnosť: DIN EN 4102 - B2
Oneskorenie reakcie: cca. 2–3 minúty, možnosť korektúry lepeného dielu