Naše produkty

Ponal Construct 420g

Polyuretánové lepidlo – fľaša pre profesionálov

Použitie

Na lepenie pri montážnych prácach, lepenie korpusov, plošné lepenie, renovácie dreva, zlepovanie drevených a nasiakavých materiálov s kovmi a umelými hmotami.

Druh materiálu

Polyuretán – prepolymér

Špeciálne charakteristiky

  • mimoriadne pevné spojenie
  • odolnosť proti teplu, meraná podľa Watt 91 > 8 N/mm2
  • odolnosť proti vode podľa DIN EN 204/D4
  • redukované penenie
  • transparentný – matný
  • pohotová flaštička
  • vymeniteľná tryska

Technické údaje

Pevnosť pri lepení: Ponal Construct, polyuretánové lepidlo, spĺňa požiadavky podľa DIN EN 204, skupina namáhania D4.
Hustota (špecifická hmotnosť): cca 1,1g/cm3
Farba lepenej škáry: transparentná – matná
Teplota pri práci: viac ako +10°C
Spotreba: cca 160 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu
Otvorená doba: max. 10 minút